Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 21. Kongresi hakkında

YUNANISTAN KOMÜNIST PARTISI (KKE) MERKEZ KOMITESININ BASIN BÜROSU'NUN AÇIKLAMASI

  1. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi, 2021 yılında gerçekleşecek 21. Kongresi’nin hazırlıklarına devam etme kararını açıkladı. Parti tüzüğüne göre, dört (4) yılda bir gerçekleşmesi gereken Kongre’nin 20.si  30 Mart - 2 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

MΚ pandemi dalgası ve bugüne kadar tüm burjuva hükümetleri ve Yeni Demokrasi yönetimi sebebiyle olan, devlet sağlık sistemi yetersizliği ve büyük eksikliklerinin beraberinde getirmiş olduğu objektif zorlukları göz önünde bulundurarak, Kongre’nin gerçekleşeceği tarihi açıklamaktan sakınmaktadır. Kongre’nin tarihi gerekli tüm bilgiler ve bilimsel veriler mevcut olduğunda açıklanacaktır.

  1. Parti tüzüğünce, 21. Kongre'nin konuları şöyle olacak:

a) Merkez Komite ve tüm Parti’nin 20. Kongre'den 21. Kongre'ye kadar yapılmış olan eylemlerinin raporlandırılması, dönemin uluslararası ve yurt içi ekonomik ve siyasi gelişmelerinin temel değerlendirmesi, işçi-halk hareketinin durumu ve 22. Kongre'ye kadar Parti’nin görevleri ve b) Yeni Merkez Komitesi ve Merkez Ekonomi Denetim Komitesinin seçilmesi.

  1. Kongre’nin ilk konusu ile ilgili olarak,  Merkez Komite seçilmiş yönetim organları, tüm parti organları ve KNE’de (Komünist Gençliği) tartışmayı başlatmak adına kamuya açıklayacağı tezlerini halihazırda geliştirmektedir. Yorumlayıp tartışılmak üzere kamuya açıklanacak olan ΜΚ tezlerinin yer aldığı metinler:

Birinci metin: “20. Kongre'den 21. Kongre'ye kadar yapılmış olan eylemlerinin raporlandırılması - Sosyalizm-Komünizm mücadelesinde devrimci işçi hareketinin, toplum ittifakının öncüsü olarak Parti”.

İkinci metin: “Günümüzdeki uluslararası gerçeklik ve çağdaş dünyanın politik-askeri boyutu. Uluslararası komünist hareketinin durumu ve KKE’nin eylemi. KKE’nin ülke ekonomisindeki ve siyasi sistemdeki gelişimlere ilişkin değerlendirmeleri.”

Üçüncü metin: “Yunan toplumunun sınıf yapısı, işçi sınıfının bugünkü durumu, işçi sendikası hareketinin seyri, toplum ittifakının teşviki ve KKE’nin müdahalesi”.

 

ΜΚ tezlerinin yer aldığı ilk metin 30-31 Ocak 2021 tarihli “Haftasonu Rizospastis” gazetesinde yer alacak. Diğer ikisi de hemen sonraki haftalarda halkla buluşacak.

Read more...