Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Ukrayna’da emperyalist savaşa hayır!

Türkiye Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi, İspanya İşçileri Komünist Partisi ve Meksika Komünist Partisi tarafından hazırlanan ve dünya komünist ve işçi partilerinin imzasına açılan açıklamamızdır:

Ukrayna’da emperyalist savaşa hayır!

Tekellere ve burjuva sınıflarına karşı, kapitalizmin yıkılması için, emperyalist savaşa karşı sınıf mücadelesinin güçlendirilmesi için, sosyalizm için, bağımsız bir mücadele gerekiyor!

1. Bu ortak açıklamayı imzalayan Komünist ve İşçilerin Partileri, sosyalizmin yıkılması ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından biçimlenen halkların trajik durumunun sonuçlarından birini oluşturan Ukrayna’da emperyalist çatışmaya karşı çıkıyor. Yıllarca SSCB’ye karşı savaşan ve yakın zamanda onun dağılmasının 30’uncu yıldönümünü kutlayan hem burjuva hem oportünist güçlerin, kapitalizmin restorasyonunun işçilerin ve halkların tarihsel kazanımlarının ortadan kaldırılması anlamına geldiği ve SSCB halklarına sınıf sömürüsü ve emperyalist savaşlar çağını getirdiği gerçeğini susturduğu tamamen ortaya çıktı.

2. Tekelci kapitalizm çerçevesinde yaşanan Ukrayna’daki gelişmeler, ABD, NATO ve AB planlarıyla ve onların piyasaları, hammaddeleri ve ülkenin ulaştırma ağlarını kontrol etmek için kapitalist Rusya ile ağır rekabeti bağlamında bölgeye müdahalesiyle bağlantılıdır. Bu arayışlar “demokrasiyi savunmak”, “kendini savunma” ve “ittifaklarını seçme” hakkı, BM ve AGİT ilkelerine uygunluk ya da faşizmi onu yaratan ve kullanan kapitalist sistemden kasti olarak ayırarak sözümona “faşizm” gibi kendi bahanelerini öne sürerek çatışan emperyalist güçler tarafından gizlenmektedir.

3. Ukrayna’da faşist ve milliyetçi güçlerin faaliyetlerini, anti-komünizmi ve komünistlere karşı zulmü, Rusça konuşan nüfusa karşı ayrımcılığı, Ukrayna hükümetinin Donbass’taki halka karşı silahlı saldırılarını kınıyoruz. Faşist gruplar da dahil olmak üzere Ukrayna’nın gerici siyasi güçlerinin, Avrupa-Atlantik güçleri tarafından planlarının uygulanması için kullanılmasını kınıyoruz. Ayrıca, Rusya liderliğinin bölgede kendi stratejik planlarını haklı göstermek için Lenin, Bolşevikler ve Sovyetler Birliği’ne karşı başvurduğu anti-komünist söylemleri de kabul edilemez. Bununla birlikte hiçbir şey eşit Sosyalist Cumhuriyetler’in çokuluslu birliği olan Sovyetler Birliği’nin sosyalizme muazzam katkısını karartamaz.

4. Rusya Federasyonu’nun önce Donbas’taki sözde ‘Halk Cumhuriyetleri’nin ‘bağımsızlığını” tanıması ve ardından Rusya’nın “kendini savunma”, Ukrayna’nın “militarizasyondan ve faşistleşmeden arındırılması” bahanesi altında gerçekleşmekte olan Rus askeri müdahalesini başlatması bölge halkını ve barışı korumak için değil, tersine Rus tekellerinin Ukrayna toprağındaki çıkarlarını ve onların Batılı tekellerle sert rekabetini desteklemek için yapılmıştır. Rusya ve Ukrayna’nın komünistleri ve halklarıyla dayanışmamızı ve her bir burjuvazi tarafından teşvik edilen milliyetçiliğe karşı mücadelenin güçlendirilmesinden yana olduğumuzu ifade ediyoruz. SSCB çerçevesinde barış içinde yaşayan ve ortaklaşa gelişen her iki ülkenin halklarının ve diğer tüm halkların, tekellerin çıkarlarına hizmet eden o ya da bu emperyalistin ya da ittifakın tarafını seçmekte hiçbir çıkarı yoktur.

5. AB müdahalesiyle Avrupa’da “daha iyi bir güvenlik mimarisi” olabileceği, “topraklarında askeri planları ve saldırı silah sistemleri olmayan” NATO, bir “barış yanlısı AB” ya da “barışçıl çok-kutuplu dünya” vb. türünden burjuva güçlerin iddialarıyla beslenen yanılsamalara dikkat çekiyoruz. Tüm bu varsayımların gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur ve anti-kapitalist ve anti-emperyalist mücadele için yanlış yönlendiricidir, “barışçıl emperyalizm”in varolabileceği algısını geliştirmeye çalışmaktadır. Ancak gerçek olan NATO ve AB’nin kapitalist ulus ötesi her birlik gibi halk yanlısı olamayacak, işçiler ile halkların haklarına ve halklara karşı eylemlerini sürdürecek derin gerici bir doğası olan yağmacı ittifaklar olduğudur; kapitalizmin emperyalist savaşlarla el ele gittiğidir.

6. Özellikle NATO ve AB ama aynı zamanda Rusya olmak üzere hükümetleri gelişmelere müdahil olan tüm ülkelerin halklarını burjuva güçlerin çeşitli sahte bahanelerle halkı emperyalist savaşın kıyma makinesine çeken propagandalarına karşı mücadele etmeye çağırıyoruz. Askeri üslerin kapatılmasını, yurtdışındaki misyonlardan askerlerin evlerine dönmesini talep etmeye, ülkelerin emperyalist planlardan, NATO ve AB gibi ittifaklardan çıkması için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

7.İşçi sınıfının ve halk katmanlarının çıkarı; kapitalizmin yıkılması için, emperyalist savaşa karşı sınıf mücadelesini güçlendirmek için, güncel olmayı sürdüren ve şimdiye dek hiç olmadığı kadar gerekli olan sosyalizm için; gelişmeleri tahlil etmekte sınıf ölçütünü güçlendirmemizi, tekellere ve burjuva sınıflara karşı bağımsız yolumuzu çizmemizi gerektiriyor

 

Communist and Workers Parties signing the Joint Statement

 1. Algerian Party for Democracy and Socialism
 2. Communist Party of Azerbaijan
 3. Party of Labour of Austria
 4. Communist Party of Bangladesh
 5. Communist Party of Belgium
 6. Movement "Che Guevara" (Union of Communists in Bulgaria)
 7. Communist Party of Canada
 8. The Road of Independence - Turkchypriot party/Cyprus
 9. Communist Party in Denmark
 10. Communis Party of Denmark
 11. Communist Party of El Salvador
 12. Communist Party of Finland
 13. Communist Workers' Party - For Peace and Socialism, Finland
 14. Communist Revolutionary Party of France (PCRF)
 15. Communistes, France
 16. Communist Party of Greece
 17. Tudeh Party of Iran
 18. Communist Party of Kurdistan-Iraq
 19. Workers Party of Ireland
 20. Communist Front (Italy)
 21. Socialist Movement of Kazakhstan
 22. Socialist Party of Latvia
 23. Communist Party of Malta
 24. Communist Party of Mexico
 25. New Communist Party of the Netherlands
 26. Communist Party of Norway
 27. Palestinian Communist Party
 28. Communist Party of Pakistan
 29. Paraguayan Communist Party
 30. Peruvian Communist Party
 31. Philippines Communist Party [PKP 1930]
 32. Communist Party of Poland
 33. Romanian Socialist Party
 34. South African Communist Party
 35. Communist Party of the Workers of Spain
 36. People's Liberation Front (JVP)-Srilanka
 37. Sudanese Communist Party
 38. Communist Party of Swaziland
 39. Communist Party of Sweden
 40. Swiss Communist Party
 41. Syrian Communist Party
 42. Communist Party of Turkey
 43. Union of Communists of Ukraine
 44. Communist Party of Venezuela

 

Communist Youth Organisations signing the Joint Statement

 1. Youth Section of the Party of Labour of Austria
 2. Bangladesh Youth Union
 3. Young Communists of Belgium
 4. Communist Youth of Bolivia
 5. Communist Youth Union, Czech Republic
 6. Communist Youth of Denmark
 7. Communist Youth of the Communist Workers' Party, Finland
 8. Union of Communist Youth, France
 9. Communist Youth of Greece
 10. Communist Youth of Guatemala
 11. Conolly Youth Movement, Ireland
 12. Workers Party Youth, Ireland
 13. Front of the Communist Youth, Italy
 14. Front of the Communist Youth, Mexico
 15. All Nepal National Free Students Union
 16. Communist Youth Movement, Netherlands
 17. Democratic Students Federation, Pakistan
 18. Democratic Youth Front, Pakistan
 19. Palestinian Communist Youth
 20. Paraguayan Communist Youth
 21. Union of Socialist Youth, Romania
 22. Revolutionary Communist Youth League (Bolsheviks), Russia
 23. Collectives of Young Communists, Spain
 24. Socialist Students Union, Sri Lanka
 25. Socialist Youth Union, Sri Lanka
 26. Communist Youth of Sweden
 27. Leninist Communist Youth Union of Tajikistan
 28. Communist Youth of Turkey
 29. League of Young Communists USA
 30. Communist Youth of Venezuela

 

 

(Açıklama yeni imzalara açıktır…)

 

24.02.2022