Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

KKE (Yunanistan Komünist Partisi) MERKEZ KOMİTESİ BASIN BÜROSU

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi hakkında açıklama

KKE (Yunanistan Komünist Partisi) Merkez Komitesi Basın Bürosu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Güya dünyayı daha 'barışçıl' ve 'daha güvenli' hale getireceği için, birçoğunun kutladığı Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ve sosyalizmin yıkılmasından 30 yıl sonra, Yugoslavya ve başka yerlerdeki savaştan sonra Avrupa topraklarında bir başka emperyalist savaş daha patlak verdi.

Savaşın tipik başlangıcı, kabul edilemez askeri müdahale ve Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesidir, ancak bölgede yıllardır yanıcı maddeler yavaş yavaş birikmekteydi.

Her iki tarafın da kullandığı bahaneler ne olursa olsun, Ukrayna'daki savaş, iki taraf arasında, her şeyden önce etki alanlarına, pazar paylarına, hammaddelere, enerji planlarına ve ulaşım yollarına odaklanıp yoğunlaşan ve artık diplomatik-politik yollarla ve kırılgan uzlaşmalarla çözülebilir olmayan rekabetin sonucudur.

Bir yanda Kiev'in gerici hükümetini, Ukrayna'nın paramiliter mekanizmalarını ve faşist gruplarını destekleyen ve yıllardır tutumlarını (NATO'nun Doğu Avrupa ülkelerine genişlemesi, füze savunma kalkanı vb.) dayatan, ve Rusya'nın ekonomik, siyasi ve askeri kuşatmasını hedef alan ABD, NATO, AB var.

Öte yandan, eski SSCB ülkelerinin kapitalist birleşmesi için kendi planlarını sürdüren ve son yıllarda Kırım'ın Rusya Federasyonu'na dahil eden ve yakın zamanda Luhansk ve Donetsk'in sözde "Halk Cumhuriyetleri’nin "bağımsızlığını" tanıyan kapitalist Rusya'dır.

Savaşın aynı politikanın başka şiddet araçlarıyla devamı olduğunun teyididir. Emperyalist savaşın, neden olduğu ölüm ve yıkımın kaçınılmaz olarak kapitalist rekabetten kaynaklandığının kanıtıdır.

Savaş, halkları yıllardır kardeş gibi yaşayan ve sosyalizm altında barışçıl bir şekilde ilerleyen iki ülke, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşiyor. Her iki taraf da anti-komünizm ve anti-Sovyetizmi harekete geçirerek iki halkın bu tarihi hafızasını silmeye çalışıyor.

 

24.02.2022