Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Съобщениеот Секретариатана Европейската Комунистическа Инициатива

за 75-та годишнина от победата на битката при Сталинград

На 2 февруари са навършват 75 години от края на битката при Сталинград, която завърши с пълната победа на Червената Армия и смазването на нацистките войски. Това бе началото на радикалния завой в хода на Втората Световна Война в полза на СССР и постави основите на Антифашистката Победата на народите.

Днес Европейският Съюз и други буржоазни идеологически щабове се опитват да пренапишат историята, да се намали или дори изтрие ролята на СССР, на съветския народ, на Червената армия и на комунистическото движение, което даде безброй жертви в борбата за поражението фашизма, който е рожба и създание на капиталистическата система. Дори и сега, обаче, битката при Сталинград и нехният победен край е трън в очите на империализма и неговите идеологически щабове. Защото историческите изводи от нея доказват и подчертават предимствата на социалистическия начин на производство, незаменимата роля на народните маси с водач работническата класа, а също и ролята на Комунистическата Партия като авангард на революционното, работническо движение.

Сталинградската битка е един от най-ярките примери за превъзходството на социализма в сравнение с капитализма, който успя да мобилизира цялото общество за решаващата битка. Тази историческа победа демонстрира не само военното преимущество на Червената армия, но и единството, общата воля и организационните качества на социалистическата държава.

Призоваваме работниците и младежта на Европейските страни да обърнат гръб на антикомунизма и антисоциатизма, на буржоазната идеологическа и политическа пропаганда. Да се поучат и да се вдъхновенят от титаничната издръжливост и силата на победителите в битката на Сталинград, да се противопоставят на песимизма, създаден от сегашното отрицателно съотношение на силите, да се борят срещу варварството на капитализма, войните, кризите, експлоатацията, бедността, безработицата и класовото потисничество.

 


Секретариата на Европейската Комунистическа Инициатива

1ви февруари2018г