Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Съвместно изявление на комунистическите и работническите партии по повод 150-годишнината от рождението на Владимир Илич Ленин

Ние почитаме паметта на великия вожд на революцията В.И. Ленин, наш дълг е да продължим неговото дело

Ние, комунистическите и работническите партии, подписвайки се под това Съвместно изявление, искаме да почетем паметта на великия революционер и теоретик на научния социализъм Владимир Илич Ленин, чиято 150-годишнина отбелязваме на 22 април.

Особенно в днешните условия, когато се разраства пандемията от COVID-19, която разкри огромните трагични недостатъци на системата на здравеопазването в капиталистическите страни, антисоциалната и паразитна природа на капиталистическата система пред лицето на новата криза, бремето на която отново ще бъде стоварено върху раменете на трудещите се, а също и агресивната природа на империализма и изострянето на империалистическите противоречия, създаващи нова заплаха за мира и за народите, ние още повече чувстваме голямата необходимост да се обърнем към историческата личност на В.И. Ленин,.

Към личността, посветила целия свой живот, без остатък, на делото на работническата класа и на другите народни слоеве, на борбата за ликвидиране на експлоатацията и изграждането на социалистическото общество.

Ние почитаме В.И. Ленин като основател на съвременната партия на работническата класа, на партия от „нов тип“, решително разграничаваща се от опортюнизма и ренегатството на старите социалдемократически партии. Такава беше партията на болшевиките, която се намираше в първите редици на класовата борба на пролетариата и на другите угнетени народи на Русия. Партията на Ленин доведе работническата класа на Русия до победа, до свалянето на експлоататорските класи и до установяване на диктатурата на пролетариата, до формирането на правителство на работниците и селяните, което беше поставено в служба на интересите на мнозинството, в служба на експлоатираните и угнетени маси. В.И. Ленин определи и обоснова авангардната роля на Комунистическата партия не само за установяването на работническа власт, но и за изграждането на социализма.

Ние почитаме В.И. Ленин като теоретик, който, отчитайки конкретната действителност, доразви съставните части на марксизма - философията, политическата икономия и научния комунизъм. Почитаме В.И. Ленин като противник на всякакви опортюнистични и ревизионистки извращения на революционната теория и практика, като противник на догматиза, сектанството и парламентарните илюзии. Такива негови трудове като „Какво представляват „приятелите на народа“ и как воюват те против социалдемократите“, „Развитието на капитализма в Русия“, „Какво да се прави“, „Две тактики на социалдемокрацията в демократическата революция“, „Материализмът и емпириокритицизмът“, „Марксизъм и ревизионизъм“, „Крахът на Втория Интернационал“, „Социализъм и война“, „За лозунга Съединените Щати на Европа“, „Империализмът като най-висок стадий на капитализма“, „Държавата и революцията“, „Априлските тезиси“, „Левичарството - детска болест на комунизма“, „Предстоящите задачи на съветската власт“, „Великий почин“ и днес са отправна точка за разпространение и развитие на марксизма и революционната борба. Ценното теоретично наследство на Ленин остава абсолютно актуално и е маяк в идейно-политическото възпитание и дейност на всяко ново поколение революционери.

Ние почитаме В.И. Ленин като вожд на Великата октомврийска социалистическа революция, която преди повече от век разтърси човечеството, на победоносната революция, която показа силата на класовата борба, силата на експлоатираните и угнетени маси, когато те вземат делото в собствените си ръце и завъртат колелото на историята напред, в посоката на социалното освобождение. Ние почитаме В.И. Ленин като вожд на пламъка на Октомври, който ускори създаването на редица комунистически партии, на революционни работнически партии. Ленин притежаваше проницателни стратегически способности и умело управляваше съюзи. Способности, които той отдаде изцяло на делото на социалистическата революция.

Ние почитаме В.И. Ленин като вожд на първата в света социалистическа държава, в която за пръв път беше установена властта на работниците на основата на новите революционни институции, такива като Съветите. Социалистическа държава, която се стремеше към икономическото функциониране на обществото на една нова основа - на основата на удовлетворяването на съвременните обществени потребности и всестранното свободно развитие на всички хора, а не на основата на ръста на печалбата за шепа експлоататори. СССР е първата в света социалистическа държава, която стана реалност благодарение на специалния принос на В.И. Ленин, извела на преден план новите безпрецедентни икономически, социални, политически и културни завоевания на работническата класа и широките трудови слоеве, които оказаха огромно влияние на историческто прогресивно развитие на събитията на нашата планета. Той беше опора за народите в борбата за социализъм и мир.

Ние почитаме В.И. Ленин като велик интернационалист, лидер, издигнал знамето на пролетарския интернационализъм, възправил се срещу предателската позиция на Втория Интернационал през Първата световна империалистическа война. Почитаме В.И. Ленин като борец срещу буржоазния национализъм и другите буржоазни измислици, такива като космополитизма на капитала.

Почитаме В.И. Ленин като инициатор за създаването на Третия Комунистически Интернационал, който оказа голямо влияние върху международното работническо и комунистическо движение, и като личност, която и днес е основен източник за извличането на полезни изводи от опита, натрупан в хода на неговата дейност. Позициите на Ленин по въпросите за колониализма доведоха комунистите до разбирането на проблема с колониите и ги вдъхнови в оглавяването на антиколониалната борба, както в колониалните държави, така и в колониите.

Ние почитаме В.И. Ленин като неуморен и последователен борец срещу империалистическите войни, за борбата на народите за национално и социално освобождение, за социална справедливост, мир, социализъм.

Контрареволюцията и капиталистическата реставрация не могат да зачеркнат достиженията на социализма. Бедствията и несправедливостта, острите проблеми и мъченията, свързани с капиталистическата експлоатация и потисничеството, с които се сблъскват работническата класа, дребните и средните слоеве, селячеството и народите в цяло, подчертават днешната необходимост и актуалност на социализма за целия свят.

Комунистическите и работническите партии осъждат вълната на премълчаване и реакционното и антикомунистическо изопачаване на истината за В. И. Ленин, с които се нахвърлиха по цял свят политическите сили, служещи на интересите на капитала.

Ние се борим за продължаване на делото на Ленин и сме изпълнени с решимостта да разпространяваме неговите идеи, да продължаваме да защитаваме неговото наследство и призоваваме трудещите се и народите да извлекат своите уроци от това.

 

22 април 2020 г.

 

 

22/04/20

Communist Parties signing the Joint Statement

 

 1. Communist Party of Albania
 2. PADS, Algeria
 3. Communist Party of Argentina
 4. Communist Party of Armenia
 5. Communist Party of Australia
 6. Party of Labour of Austria
 7. Communist Party of Azerbaijan
 8. Democratic Progressive Tribune of Bahrain
 9. Communist Party of Bangladesh
 10. Communist Party of Belarus
 11. Communist Party of Belgium
 12. Brazilian Communist Party
 13. CP of Brazil
 14. Communist Party of Britain
 15. New Communist Party of Britain
 16. Communist Party of Bulgaria
 17. Party of Bulgarian Communists
 18. Union of Communists in Bulgaria
 19. Communist Party of Canada
 20. Communist Party of Chile
 21. Socialist Workers' Party of Croatia
 22. AKEL, Cyprus
 23. Communist Party of Bohemia-Moravia
 24. Communist Party of Denmark
 25. Communist Party in Denmark
 26. Force of the Revolution, Dominican Republic
 27. Communist Party Ecuador
 28. Egyptian CP
 29. Communist Party of El Salvador
 30. Communist Party of Finland
 31. Communist Revolutionary Party of France
 32. Pole of Communist Revival in France
 33. United Communist Party of Georgia
 34. German Communist Party
 35. Communist Party of Greece
 36. Hungarian Workers Party
 37. Communist Party of India
 38. Communist Party of India (Marxist)
 39. Communist Party of Kurdistan – Iraq
 40. Tudeh Party of Iran
 41. Workers' Party of Ireland
 42. Communist Party of Ireland
 43. Communist Party of Israel
 44. Communist Party, Italy
 45. Italian Communist Party
 46. Jordanian Communist Party
 47. Shiso-Undo, Japan
 48. Socialist Movement of Kazakhstan
 49. Workers' Party of Korea
 50. Party of the Communists of Kyrgyzstan
 51. Lebanese Communist Party
 52. Socialist Party of Latvia
 53. Socialist Party, Lithuania
 54. Communist Party of Luxembourg
 55. Communist Party of Malta
 56. Communist Party of Mexico
 57. Popular Socialist Party – National Political Association, Mexico
 58. Communist Party of Norway
 59. New Communist Party of the Netherlands
 60. Communist Party of Pakistan
 61. Palestinian Communist Party
 62. Palestinian People's Party
 63. Paraguayan Communist Party
 64. Peruan Communist Party
 65. Communist Party of Puerto Rico
 66. Communist Party of Poland
 67. Portuguese Communist Party
 68. Philippine Communist Party (PKP-1930)
 69. Communist Party of Ukraine
 70. Union of Communists of Ukraine
 71. Communist Party of the Russian Federation
 72. Communist Workers' Party of Russia
 73. Communist Party of the Soviet Union
 74. Union of Communist Parties - CPSU
 75. New Communist Party of Yugoslavia
 76. Communists of Serbia
 77. Communist Party of Slovakia
 78. South African Communist Party
 79. Communist Party of Spain
 80. Communist Party of the Workers of Spain
 81. Communist Party of the Peoples of Spain
 82. Communists of Catalonia
 83. Galizan People's Union
 84. Communist Party of Sri Lanka
 85. JVP Sri Lanka
 86. Communist Party of Swaziland
 87. Communist Party of Sweden
 88. Communist Party, Switzerland
 1. Sudanese Communist Party
 2. Syrian Communist Party
 3. Communist Party of Turkey
 4. Party of Communists, USA
 5. Communist Party of Venezuela