Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

KKE’nin Polonya’daki anti-komünizme karşı protestosu

Dün KKE Atinada Polonya Büyükelçiliği’nde, merkez komitesine üye ve Partinin avrupa parlimentosunda olan Kostas Papadakisin liderliğiyle, Polonya’da anti-komünizmin yükselişine karşı bir protesto gerçekleştirildi. Protesto, Komünist partileri tarafından düzenlenen komünizme karşı kampanyayı ve ülkedeki komünist fikirlerinin suçlaştırılmasını kınayan ve Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikler vesilesiyle düzenlenen uluslararası kampanya çerçevesinde gerçekleşti.

Daha karakteristik madde 256 da yapılan degişiklik, komünist ideolojiyi yasaklayan ve komünizmin faşizme ile kabul edilemez denklemindeki "totaliterlik" terimiyle ilerlemesi. Ayrıca, ideolojiyi, sembolleri ve diğer malzemeleri (basım, yayın) veya bu tür malzemelerin bulundurulmasını yasakladıgı gibi, kodu uygulamaya 3 yıla varan hapis cezasına carpılacaktır .

Siyasi danışman ve elçilik sözcüsü Yolanda B. Nitsjelska ile görüşen KKE heyeti, Polonya Komünist Partisine karşı kabul edilemez yeni kovuşturmalara kınadı, 10 yıl önce sistematik olarak başlayan ve bir kez daha Komünist sembollerini yasaklama yasasıyla teşebbüs edilen zulümler, ancak 2011 yılında iç ve dış reaksiyonların ardından Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Ayrıca, K. Papadakis geçen Şubat ve 3.5 yıl süren duruşmanın ardından Polonya KP yöneticileri , üyeleri ve gazetesi "Brzask" hakkındaki iddianamenin çöktüğünü hatırlattı. Son olarak, KKE ve diğer Komünist Partilerin Polonya'daki anti-komünist kampanyaya karşı mücadeleye devam edeceğini, tarihin sahteciliğini, Polonyalı Komünistlerle dayanışmasını ifade ederek zulmünün burada ve şimdi durdurulmasını talep ettiğini vurguladı.

Temsilci, yalnızca anti-komünizm ve ceza yasası'ndaki değişikliklerin, Anayasa'nın "Totaliterizmle Mücadele" konusundaki 13 maddesine dayandığını belirtti. Elbette, sosyalizm-komünizm ile kapitalizmin sayesinde doğan bu faşizmin bu kabul edilemez denklemi ve faşist canavarın çöküşüne kesin olarak katkıda bulunan ilk emek devleti SSCB, AB'nin ana yönüdür, 20nci yüzyılda muazzam sosyalist yapı teklifini halkların hafızasından silmeye boşuna calışıyor.

 

11.06.2019