Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Съобщение на Централния Комитет на Комунистическта Партия на Гърция (КПГ) за резултатите от парламентарните избори на 21 май 2023 г


1.Центраният Комитет на КПГ приветства хилядите членове на Партията и на Комунистическата Младеж на Гърция (КМГ), последователите, сътрудниците, избирателите, всички които допринесоха в изборната битка на KПГ.

Специално поздравяваме онези, които за първи път направиха тази стъпка, младежите и девойките, които дадоха своя първи глас за нашата партия.

Поздравяваме всички, които се присъединиха към нас в тази изборна битка. Това сътрудничество се основава на съвместната борба и действия които се развиха през целия предходен период в работническото и народно движение, в борбата срещу антинародната политика на правителството на Нова Демокрация, монополите, ЕС и НАТО.

Изборната подкрепа за KПГдостигна до 7,23% на национално ниво, 425 000 гласа и 26 депутатски места, увеличение, което има общонационално измерение и е положителната стъпка в тази изборнабитка, в иначе отрицателната текущаситуация и съотношение на силите. Новите маси, които сесплотиха около партията, могат от днес още да дадът нова динамика на нужната контраатака, по пътя на масовата класова борба, за реорганизирането на работническото движение, за насърчаването на антикапиталистическия, антимонополистически социален съюз на народните сили и за привличане в народното движението по-масово на жените и младежта.

Засилването на политическото влияние на KПГ във важните и големи градски центрове, в кварталите с натрупана работническа класа, в районите където е концентрирана голямата част от индустриалното и икономическо производство, появата ни като трета политическа сила в столицата Атина и района на Атика, са обнадеждаващи знаци. Обнадеждаващи са и високите проценти на КПГ сред служителите в частния сектор, селскостопанските труженици, студентите, както и сред младите производственни възрастови групи.

KПГ ще бъде единствената работническа опозиция срещу новото правителство и това трябва да бъде основният критерий за по-нататъшно сътрудничество и укрепване на партията при всякакъв вид политически развития.

2.Изборната подкрепа за KПГ е показател за повишаването на престижа на партията сред работническата класа и целия народ. Престиж, който беше спечелен от фактора, че партията ни беше инициатор и в първите редици на всички критичнисоциални биткив предишния период. Във всички емблематични трудови борби и акции. В позициятя му по време на пандемията. В нейната позиция и акциите и срещу империалистическата война в Украйна и намесата на Гърция в плановете на НАТО. Действията и за отстояване на подкрепа и солидарност, проведени от партийните организации, техните редови членове и ръководители в условията на природните бедствия в противовез напълното отсъствие на буржоазнатадържава. На борбите на бедните селяни и самозаетите в градовете. Спечелен бе от борбите на KМГсред младежта, студентите и учениците, изрази се– завтора поредна година –с първенството на подкрепяните от КМГ сили на студентските избори.

KПГ поведе народните протести и борба във всичките критични моменти по време на управлението на страната от Нова Демокрация в периода 2019-2023 г., прилагайки твърда опозиция от гледна точка на народните интереси в борбените акции и действия, но също и в парламента, подчертавайки и разопличавайки класовата насоченост на политическитерешения и закони на правителството, които бяха взети в консенсус с другите буржоазни партии. Това се случи по време на пандемията, на империалистическата война в Украйна, но също така и с престъплениетос железопътната катастрофа в Темпи, подчертавайки решителната роля и вината на политиката за приватизация и “освобожаване” на транспорта, която насърчаваха всички правителства подред, за да осигурят печалбите и конкурентоспособноста на капитала.

Тази позиция на Партията направи възможно широките работнически и народни маси, които през 2015г. повярваха на лозунга на СИРИЗА „за пръв път на ляво“, днес да се опират на KПГ, признавайки нейната последователност и стабилност в разкритието на измаматана СИРИЗА,и всичко това въпреки различните мнения, подходи и мисли които естественно съществуват.

KПГ беше политически оправдана за позиция си в периода 2012-2015г.,по времето на новия възход на социалдемократическите заблуди предизвикани от изборното издигане на СИРИЗА, за факта, че въпреки изборните загуби които Партиятя тогава имаше, тя останаправа, устоя и не даде съгласието си за подкрепа на т.н.“ляво” правителство.

През периода 2015-2019г. (управлението на СИРИЗА) КПГ разкри последователно характера на неговата правителствена политика,която беше в подкрепа на интересите на капитала, на бизнес групите, чрез познатите уж „горди преговори“ с ЕС, измамата на народа с референдума през юли 2015 г., гласуването на 3-тия меморандум с ЕС заедно с НД и ПАСОК, и насърчаването на новия кръг на антинародното настъпление. В същото време, въпреки всичките трудности, KПГ и нейните сили в народното движение поеха водеща роля за да остане жив пламъкът на борбата, като по този начин допринесоха за съхранението на отворени канали на общуване и борба с работниците и народните сили, които следваха социалдемокрацията, но и другитебуржоазни партии.

През този период KПГ успя да обясни по-добре на широките обществени масиотношението си към всякакъв вид буржоазни правителства, да проектира собственото си разбиране за работническата власт и управление, за нейния характер, заначините на реализацията и, за ролята която ще играе в нея КПГ.

За издигането на престижа на КПГ спомагат и нейните идейно-политическиразработки около стратегическите въпроси на историята, икономиката и съвременната идейно-политическа борба, за защитата на социализма като съвременна, реалистична и необходима икономическа, политическа и социална система, като единствения изход за работническата класа и народа.Става въпрос, също така, и за способността на партията да прогнозираправилнохода на събитията, да просвещава и предупреждава народа и работниците за тях.

Повишен престиж на Партията дава и нейната широка идеологическа намеса по редица въпроси засягащи развитието на науката и технологиите, образованието, здравеопазването, намесата в обсъждането на съвременни обществени проблеми, богатата й дейност в областта на културата, която води до сплотяване на голям брой дейци на културата, факт който се изразява и в много масовото им участие, всякя година, на фестивалите на KМГ.

Знаем, че една част от работниците, народните сили и младежта, които в момента се сплотяват около KПГ, не е съгласна с нас във всичко, не е твърдо убедена за политическото решение което предлагаме, и за начина, по който то ще бъде постигнато. Вярваме обаче, че днес имаме по-големи възможностиза да ги убедим. Създават се повече възможности в следващия период чрез нашата идеологическо-политическа намеса и дискусия, но също и чрез съвместните ни действия с хиляди хора на различните фронтове на борбата, за да спечелим по-силно сплотяване и обединение около KПГ и нейната политика, нейните позиции, нейната научно разработена програма, която е и гаранцията за последователната йборбена позиция в полза на работническо-народните интереси в противоречие с целите и стратегията на капитала.

3. Съотношението между основните буржоазни партии, Нова Демокрация, СИРИЗА и ПАСОК, както и Гръцкото Решение, което произлезе от изборите, показва не само възможностите за формиране на правителство, което да продължи в същата антинародна насока, но и за консенсус и подкрепа от тези партии, които ще бъдат в опозиция, но ще са съгласни с политическитепредложения в полза на капитала и в ущърб на работниците и народа. През целия предизборен период KПГ подчертаваше, че програмата на следващото правителство е предварително написанаи антинародна, тъй като то е призовано да продължи политиката в полза на капиталапротив работническата класа, самозаетитевграда, бедното селячество и младежта. Също така е ясно, че въпреки различията и противопоставянето си буржоазните партии се сближават по ключовите стратегически направления и преди всичко се сближават в това, че съвместно служат на интересите на крупния капитал, на ЕС и НАТО.

Най-вече СИРИЗА, и като правителство a през последните четири години и като опозиция, беше важен носителна тенденцията към “консерватизиране” нанарода, като в крайна сметка тозиконсервативен завойподхранигосподството на Нова Демокрация.

4. Изборът да не се свормира правителство, а да се проведат нови избори с новия избирателен закон има само една цел: ограбването на гласовете на трудещите се хора, които не попаднаха в капана на дилемите за т.н. "стабилност",антинародна по своята същност. Има за цел да осигури по-широко обществено съгласие към антинародната програма на следващото правителство и така трябва да бъде да бъде третиран от работниците и народа.

KПГ е готова да води и тази битка.

Целта за още по-силна КПГ на следващите избори е за да се даде отговор на всеки опит за изнудване и плячкосване на гласовете и парламентарните места.Необходимо е още по-силното укрепване на KПГ. Това е цел постоянна и наложителна, тъй като антинародният дневен ред е неоспорим факт.

Алтернативата трябва да бъде една: „Или даваш съгласие за подкрепа на антинародната политика на правителството” или “засилваш единствената реална опозиция от гледна точка на работническо-народните интереси“. Истинската пронародна опозиция не може да бъде социалдемокрацията нито в лицето на  СИРИЗА, нито в това на ПАСОК, както е вече доказано.

Намирайки се пред перспективата за еднопартийно, антинародно правителство на Нова Демокрация, единствената сила, която може се изправи, е една още по-силна КПГ, чиито позиции и насока са срещу всяка буржоазна политика, либерална или социалдемократическа.

Защото КПГ поема голямата отговорност да бъде единствената истинска опозиция, вътре и извън парламента, която ще се изправи срещу новото правителство на Нова Демокрация, когато останалите - СИРИЗА и ПАСОК - ще се съгласяват, както направиха и в предишните години, с най-важните и емблематични антинародни закони и мерки на правителството. Това ше става както в парламента, така и съсспънките и препятствията които те поставят на работническото и народно движение. Трудещите се знаят от своя опита, че е безизходицатърсенето на изход в социалдемокрацията, между СИРИЗА и ПАСОК.

Защото вотът за KПГ е отговор на опита за изнудване на трудовите хора са да се осигури съгласие и поддръжка, подчинение и пораженство срещу новата антинародна правителствена политика.

Защото вотът за KПГ е единственният антисистемен избор, тъй като Партията със своята дейност отваря пътя за свалянето на системата.

Защото вотът за KПГ е единственият отговор на опита да бъдат използвани различните фашистки формирования като резерв на системата, докато, както се оказа, други партии ги галят и ги изпират пред народните маси.

Всичкитези които се колебаеха до последния момент и не направихарешителната стъпката за да подкрепят КПГ, сега трябва да се осмелят да го направят с голяма решителност.Тези, които направиха крачката, днес имат повече доводи пред новите избори да я повторят, да я стабилизират, да се обърнат и към други хора за да станат повече тези които ще подкрепятПартията.

Трудещите се и младежта не се нуждаят от една опозиция, която утре в решителните моменти ще каже „ще ви търсиме сметката след това“, както каза СИРИЗА на правителството на Нова Демокрация, когато избухна пандемията и народът имаше нужда от неотложни мерки за преодоляването й. Нужна е силна народна опозиция, която ежедневно ще “търси сметката“ от правителството за антинародната му политика, ще се сблъсква с него и в парламента но и в борбата извън него.

5.Големите трудности ни предстоят, те са пред нас. Атаката на капитала щеескалира, ще се повиши експлоатация, ще бъде използван целият антиработнически и антинароден законов арсенал създаден от правителствата на Нова Демокрация, СИРИЗА и ПАСОК. От утре, следователно, работническата класа и народните маси ще се изправят пред нов кръг от нападения, с нова интензивност, на почвата на ангажиментите поети пред капитала, ЕС, НАТО, на фона на нови развития и данни, които включват:

• Изпълнение на задълженията от новия меморандум за за отпускане на вноските от Фонда за Възстановяване и Пакта за Стабилност на ЕС.

• Преминаването към строга фискална политика, което по същество означава нов кръг от социални съкращения и строги икономии в името на натрупването на първичните излишъци изисквани от ЕС с цел повишаването на“инвестиционния клас“.

• Перспективата за нова икономическа криза, предупредителните знаци на коятовече съществуват в САЩ и ЕС, докато гръцката капиталистическа икономика се забавяпостепенно.

• Развоят на империалистическата война в Украйна и стремежът за по-голямо ангажиране на Гърция на страната и плановете на НАТО.

• Негативните договорености, стартирани под егидата на НАТО в гръцко-турските отношения.

Тези именно въпроси ще бъдат решавани от новото правителство за сметка на работническите и народните интереси. Силите на буржоазната опозиция на СИРИЗА, ПАСОК и други партии вече се сплотяват около тях.

6. KПГ ще използва силата която и е даде и ще и бъде дадена отново от народа, за да допринесе както в парламента, така и в ежедневната борба за организиране на трудово-народната съпротива срещу дейноста на новото правителство. По-големият брой депутати, които KПГ избра и ще преизбере в редица избирателни региони, означава нови опори за исканията на работниците и народа, повече гласове, защитаващи и издигащи интересите им в парламента.

Укрепването на KПГ дава сила и оптимизъм на комунистическите партии, които се борят за промяна на съотношението на силите в своите страни, на борбите на работниците, които избухват, и на усилията за реорганизацията на международното комунистическо движение.

Днес се засилва, макар и все още слабο, една тенденция която поставя под съмнение доминиращата политика, нейния класов характер, партиите и правителствата, които я обслужват, държавата на капитала, усилва се тенденция която не търси “нови спасители”в подмяната на правителствата. Търсенето на решение за днешните проблеми се засилва чрез организираната борба, участието в народното движение, колективните действия. Това до една степен се изрази и в големите акции и протести за трагедията в Темпи. Все по-актуален става лозунгът: „Само народът спасява народа по пътя на събарянето на старото“. Тези даннини зареждат с оптимизъм и нови, големи отговорности. Изходът се намира в класовата борба, за промяната на негативните политически съотношения.Това е съдържанието на ежедневната дейност на комунистите и комунистките, на членовете на KМГ, на приятелите, последователите  поддръжниците на партията: Реорганизацията на работническото движение, стъпките в насърчаването на социалния съюз на народните сили, формирането на широкомащабно работническо-народно движение, което не ще се ограничи само в отблъскването на атаката, но ще проправи пътя за събарянето на тази гнила експлоататорска система, с по-широко обединение около политическото предложение на KПГ, нейната Програма за власта на работниците и народа, за социалистическата перспектива.

7. Обръщаме се към всички членове на KПГ и KМГ, към приятелите, последователите и поддръжниците на партията.

Нито за минута не спираме политическата дейност. От днес още засилваме, укрепваме нашите действия, нашите усилия да увеличим на силата на KПГ.

Дори и тези, които се колебаеха и не подкрепиха KПГ, и гласуваха за СИРИЗА, ПАСОК, Нова Демокрация или другите партии, сега могат да видят, че само укрепването на KПГ е единственото решение, вътре и извън парламента, за защита на интересите на работниците и народа.

Съществуват значителни възможности за да бъдат отхвърленистарите но и новите фалшиви дилеми и изнудвания, преди всичко за укрепване на KПГ.

Направихме една стъпка, нека преминем към следващата!

Под лозунга “Те са сами а всички ниесме заедно! Защото само народът спасява народа, с КПГ още по-силна”.

 

Централният Комитет на KПГ

22/5/2023 г