Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

СъобщениенаКомунистическата Партия на Гърцияотносноотношенията с Бившата Югославска Република Македония (БЮРМ)

„Подпалвачите на Балканите - НАТО, САЩ и ЕС - не искат да се намери решениев полза на народите!“

Комунистическата Партия на Гърция (КПГ) призовава гръцкия народ, който основателно се безпокои относно развитиетона проблема с Бившата Югославска Република Македония (БЮРМ), да види същността на проблема, да види „гората“, а не „дървото“, както се казва в една гръцка поговорка. Да преодолее дезориентацията и фалшивите разделителни линии, върху които спркулират и правителството, но и тези сили които политически инвестират в национализма ииредентизма.

И двете тезинасоки в политическия спектър на Гърция, независимо от тяхнатапозиция относно проблема, дават на името на БЮРМ ключов характер,за да прикрият опасната конфигурация, която се създава в региона. Те искат да скриятсвоето съгласие с това, че преговорите се водят „под НАТОвскиячадър“ и че имат за цел присъединяванетона съседната ни страна към НАТО.

Спорът не се отнася само до отношенията между Гърция и БЮРМ. Част е от единмного по-широк проект, за да се засили икономическото, политическото и военното присъствие на НАТО, на САЩ и на ЕС на Западните Балкани и цялостно в региона.За да станат по-силни в ожесточената конкуренция с други сили – Русияи Китай, съсредоточавайки се върху контрола над пазарните дялове, енергийните източници и пътищата на тяхното транспортиране.Ето защо е и това нетърпение в щабовете на НАТО, в гръцкото правителство и в правителството на БЮРМ. Ето защо срещата на върха на НАТО през юли се определя като краен срок за постигане на споразумение между Гърция и БЮРМ.


Това развитие вещае нови страдания за народите!

Представлява анти-историческа измама, че включването на тези страни в НАТО и ЕС ще гарантира мира и стабилноста в региона, че ще предотврати заплахите за нашата страна. Не трябва да забравяме, че НАТО:

-         беше водещата сила, която предизвика разпада на единна Югославия и в последствие в създаването на проблема с БЮРМ,

-         заедно с ЕС прекроиха границите на Балканите, създадоха държави - протекторати за да прокарат и наложат собствените си интереси.

-         използват реални, но и несъществуващи малцинствени въпроси,подклаждат национални разногласияи иредентизъм, за да „разделят и владеят“ народите.

Гръцко-турските отношения доказват много ярко, че членството в НАТО не само не гарантира мира и териториалната цялост на една страна, а е даже фактор на засилване на проблемите и, за поставянето под въпрос на суверенните и права.

Самият курс на други балкански страни към НАТО и ЕС се прокарва едновременно с оспорването на границите, с постоянното нарушаване на суверенните права, дори с подклажданетона несъществуващите малцинствени въпроси.

Дори ако се стигне до един компромис, със сигурност той ще енестабилен.Защото когато се промени съотношението на силите ще бъдат потърсени нови споразумения и нови геополитически баланси, било това чрез войни или насилствено, под заплахата на оръжията.

Спорът за бъдещото име на БЮРМприкрива истинските империалистическите планове и реалните проблеми.

От 1992 г. още, когато беше поставен въпросът за името на съседната държава след разпадането на бивша Югославия, КПГвзе позиция по въпроса на принципна основа. В насоката да се насърчи приятелството между двата народа, срещу империалистическите планове и промяната на границите в региона.

Позицията ни  беше против доминиращата националистическа тенденция, която се култивираше всички останали политически партии.Сред тях бяха и тъй наречената  партия „Лява Коалиция“ (предшественик на днешната управляваща партия СИРИЗА), която заедно сдясната„Нова Демокрация“ и социалдемократическата „ПАСОК“ подписаха съвместни комюникета,атакувайки остро КПГ и подхранвайки антикомунистическата истерия.

КПГбазира своята позицияна безспорния факт, че Македония представлява един голям географски регион, разподелен между четири балкански страни въз основа на Букурещкия Договор, подписан от гръцка страна от тогавашния министър-председател ЕлевтериосВенизелос през 1913 г. На базата на този Договор териториите са разпределени както следва: на 51% Гърция, на Сърбия, 39% (днешната БЮРМ), на България 9,5% и на Албания 0,5%.

Оспорването на тази реалност с лозунги от типа „Македония е само гръцка“, т.е. цялата географска област на Македония, отваря „меховете с ветровете на Еол“. Захранва национализма и иредентизма. Дава тласък на тези, които искат преразглеждане на международните договори, както е управляващата класа на Турция, която поставя под въпросЛозанския Договора. Това ще запали фитила на Балканския „Барутен Погреб“.

ККЕ смята, че най-важното е да се осигури мирното съвместно съществуване и сътрудничество, да се гарантира неприкосновеността на границите на двете страни, да се промени конституцията на съседната страна и да се избегне всякаква иредентистка пропаганда.

Само по този начин може да бъде отменена основата, на която се крепи анти-историческата теория за тъй наречената „македонската нация“. Това е единственият начин да се гарантира изключително географското дефиниране на термина „Македония“, ако в крайна сметка се стигне до решение, че името на съседната държава ще включва това име или някое негово производно.


Правителството на СИРИЗА-АНЕЛ е поело ролята на знаменосец на НАТО.

Гръцкото правителство, чрез политиката на повишена геостратегическа роля, подкрепя и насърчава участието на гръцкия капитал в ограбването на народите в региона. Това е другата страна на същата монета, на същата антинародна политика.

Гръцката буржоазия се стреми да се завърне по-силно на Балканските пазари, да спечели позиции в сектори на които дава приоритет, да се възползва от присъединяването на тези страни към ЕС и НАТО.

Ето защо правителството бърза да разреши и уреди тези проблеми за сметка на капитала, без значение дали създава много опасни условия за гръцкия народ и за другите народи в региона.


Не на отровата на спекулата с патриотизма, не на космополитизма на капитала.

КПГ призовава народа да изолира националистическите, фашистки сили, които използват оправданото му безпокойство, за да сеят отровата на национализма и спекулата с патриотизма. Сред тях е криминалната,фашистка „Златна зора“, политическият наследник на нацизма, по време на чието господство гръцка Македония беше под българска окупация.

Партията „Нова Демокрация“ и други партии носят огромна отговорност, защото чрез своите позициидасе опитват „да ловят риба в мътните води на национализма“, те оправдават такива сили. В същото време те дават на правителството възможността да представя опасните евроатлантически планове под„прогресивна“мантия.


Народите могат да вървят по пътя на своите надежди.

Общите борби и солидарността на народите, това са оръжията им срещу плановете на капитала и империалистите.

Ходът на събитията налага бдителност, засилване на борба на народа и трудещите се, на интернационалната солидарност, срещу империалистическите интервенции и войни. Тази борба е неразривно свързана с борбата за съвременните социални права. Тя е свързана с борбата срещу всички империалистически съюзи, като НАТО и ЕС, срещу самата капиталистическа експлоататорска система и властта на капитала.

05/02/2018